Tavler (Charts på engelsk)

Tavler er en grafisk representasjon av dine data, de kan kalles plansjer eller figurer om du vil. Dette i kontrast til Rapporter som er mer i bok-form med mest tekst.

Det finnes mange typer tavler og de har som regel endel mulige innstillinger som settes rett før man trykker på knappen for å generere tavlen. Man kan velge å lage tavler som viser
Aner til en person, dvs forfedre
Etterkommere til en person
– Kombinasjon av begge de to forrige (Slektningtavle)
Viftediagram. Velegnet til å se hvor man mangler data
Tidslinje, viser når folk levde på en tidsakse
Fallende anetavle, en fin og komprimert oversikt

Sløyfe er en ny tavle i versjon 13. Den starter med et par og viser på venstre side mannens aner og høyre side kvinnens aner.

Utskrift av tavler på papir, se her


Innstillinger for tekst i tavler

Tekstuttrykket på tavlene kan konfigureres etter dine ønsker, se nederst på siden

Lag en tavle

Først må man velge en person å starte fra. Man velger gjerne dette i Familievinduet. Når man velger en person så velger man automatisk også ektefellen og når man så velger en tavle må man velge hvilken av ektefellene tavlen skal regnes fra.


Anetavle

Anetavle valg

Hvem: Man må velge hvilken av ektefellene/partnerne tavlen skal ta utgangspunkt i.

Generasjoner: Man kan velge mellom 2 og 99 generasjoner (eller så mange man har < 99).

Tilpass:
– Markerte: Dersom noen aner er markert på et eller annen måte kan man velge kun å vise disse i anetavlen.
– Duplikater: Dersom samme person(er) opptrer flere ganger i anetavlen (fordi slektninger er gift med hverandre) så kan man velge ikke å tegne opp samme person(er) flere ganger. Hvis dette er valgt vil de berørte personer bli merket med 2 stjerner (Ole Olsen**).
– Sensitivitetsfilter kan brukes, se mer om dette HER

Inkluder:
– Man kan inkludere bilder (bare 1 per person, dvs det foretrukne) eller la være
– Man kan begrense tavlen til å passe til en side. Da er det noen begrensninger:
—-Kun 7 generasjoner
—-Ingen bilder

Layout: Her kan man definere mer eksakt hvordan personboksene skal se ut. Det tar bare noen sekunder å lage en tavle, så det anbefaler å prøve seg frem til et resultat man liker.

Anetavle eksempel

Her er valgt et meget enkelt oppsett med navn, bilde og lite annet.

Etterkommertavle

Etterkommertavle valg

Hvem: Denne tavlen er for etterkommere etter en person, ikke etter et par. Dersom man velger Åvold som vist her er det bare Åvolds barn med Anne som blir vist. Hvis Åvold hadde barn med en annen kvinne blir de ikke vist her. For å få vist alle Åvolds barn må man starte Etterkomme tavlen en generasjon tidligere.

Generasjoner: Se under Anetavle

Begrens: Måter å få tavlen til å ta mindre plass
– Kun barn i uthevet tekst: Litt spesiell, se hjelpefilen til Reunion
– Kun markerte etterkommere: Først må man da markere de riktige personene (Se mer om dette HER) . Deretter vil bare disse merkede personene vises.

– Øvrige opsjoner: Se Anetavle

Etterkommertavle eksempel

(Del av) en etterkommertavle

Slektningtavle

Slektningtavle valg

Valgene er ganske like de for Anetavle, men her får man med både generasjoner før og etter hovedpersonen

Slektningtavle eksempel

(Del av) slektningetavle med kun navn og bilde

Fallende anetavle

Fallende anetavle valg

Litt spesielt med denne er at den sendes direkte til utskrift i A4 format. Man får altså ikke se noen «kladd» før man skriver ut.
MEN, hvis man er lur ber man om «Skriv ut» og velger så «PDF Åpnes med forhåndsvisning» så får man se tavlen på skjermen likevel.

Man kan ha maksimalt 5 generasjoner på et ark, men for hver av de personene som er eldst på ark nummer 1, vil det komme et nytt ark som viser enda eldre generasjoner. Så dette blir et «fattigmanns» plott hvor man kan få en oversikt over hele slekten, men man må selv sette sammen en rekke A4 ark for å se helheten.

Hvem: Hvis man velger «Blank» får man et ark med tomme bokser. Kan brukes til å ta notater.

Legg til register: Hvis det brukes mange generasjoner vil det bli mange A4 sider. Et register vil printes til slutt, ordnet alfabetisk etter etternavn hvor alle personer listes opp med hvilket ark de forekommer på.

Hvis personen lengst til høyre på ark 1 har definerte aner, vil det printes et nytt ark hvor denne personen er startperson.
Dette fortsetter til alle generasjonene er printet.

Fallende anetavle eksempel


Vifte

Vifte valg

Veldig enkelt her.

Vifte eksempel


Tidslinje

Tidslinje valg

Kun uthevede barn: Man kan markere med fet (uthevet) skrift den direkte linjen fra en person (f.eks. deg selv) og til alle dine aner i rett linje (Se mer om dette HER). Så kan man velge å vise bare disse personer i tidslinjen.

Periode: Velges periode kan man velge startår og sluttår på tidslinjen

Tidslinje eksempel

Du kan også legge til historiske hendelser til en tidslinje, slik at du ser familiebegivenhetene i perspektiv. Det finnes ferdige sett med historiske data som kan lastes inn. Dette er nærmere omtalt her.

Sløyfe

Du velger hvor mange generasjoner du vil vise. Det er mulig å velge inntil 12, men da blir det uoversiktlig. Prøv.

Resultatet blir slik:

Innstillinger for tekst i tavler

Reunion 13 gir deg mulighet til å velge font (størrelse, farge, stil) på alle kategorier tekst i en tavle. I eksempelet er det brukt:

  • Kvinners navn i fet, rosa
  • Menns navn i fet blå
  • Ekteskapsinfo i normal rød
  • Slektskap i normal brun
  • Barnestatus i fet kursiv grå
  • «Ingen barn» i normal oransje
  • «Aldri gift» i normal lilla

Slik går du fram:

Marker hvilke bokser i tavlen du vil konfigurere (alle, en linje, kun en boks osv).

Bruk Tekstknappen (nederst i menyen) og velg hvilken kategori tekst du vil endre.

Velg så hvilken font, størrelse, farge osv du ønsker for aktuell kategori. Du ser med engang i tavla hvordan det resultatet blir. Om du vil tilbake til standard valg velger du ‘Tilbakestill stiler’.