Valg – Privat og Sensitivitet

Med disse valgmulighetene vil du kunne utelate personer eller data om personer fra rapporter og diagrammer.

Hvis du vil
• Beskytte identitet
• Ikke vis fram personlige detaljer
–> Bruk PERSONVERN-delen

Hvis du vil
• Fjerne noe text fra Notater
• Fjerne barnestatus fra rapporter
• Utelate noe multimedia fra rapporter
–> Bruk SENSITIVITET-delen

Personvern

Hvem er «privat»: Her er kun tre muligheter oppgitt
–   Personer uten dødsdato, født etter ………. Velg selv år.
– Personer med flaggtypen «Privat». I prinsippet kan du velge mellom alle dine flagg her, men «Privat» er jo i denne sammenheng logisk. Du kan lære mer om flagg her
– Markerte personer. Du kan lære mer om merking her

Gjøre hva med privatpersoner:
Valgene for Navn er:
– Utelat
– Fullt navn
– Kun etternavn
– Initialer og etternavn

Valg for Tilleggstekst er:
– Ingen
– (Levende)
– (Privat)
– (Konfidensiell)

Eksempel: Endrer seg etter som du velger ulikt

Avgrensere for sensitive data: Sensitive data må merkes ved innlegging med en type klammer. Velg hvilke klammer. Mulighetene er
– ( )
– < >
– [ ]
– (som i figuren)

Du legger altså inn en markering med klammer rundt sensitive data, men du må i tillegg krysse av for Ekskluder sensitive data for at disse data skal utelates fra rapporter og tavler.

Tilbake til Innstillinger generelt