Merking av personer

Du kan merke en gruppe av personene i familiefila for enklere å finne fram, for å lage rapporter, lister, eksportere en familiegrein e.l.. Merkede personer kan gis et eget flagg eller få en fargeetikett. Deretter kan gruppen avmerkes, ny gruppe kan merkes for for eksempel å gis en annen fargeetikett.

En merket person vil ha en grønn hake (V) i personkortet og i lister.

Klikk på V tegnet nede i høyre hjørne, personen blir da markert. Alternativt klikk til venstre i Personlisten.

Klikk igjen for å fjerne markering. Klikk øverst ved «Navn» for å markere/avmarkere alle i en liste.

Nederst til høyre under en liste vil du finne en snarvei til å markere flere på en gang.

I menyen på venstre side er det eget punkt Marker.

I panelet kan man søke opp slektninger av en bestemt person (definer person i Familie-menyen først).

Her er mange muligheter for valg og også å lagre «Marker sett» for senere bruk samt redigere på dem.

Viktig å vite at de man markerer kommer I TILLEGG TIL eventuelle markerte personer fra før. Husk derfor å huke av «Avmerk alle først» hvis du ikke vil bygge på en allerede definert gruppe.

Når du så har markert den gruppen du ønsker kan de gis et eget flagg eller fargeetikett.