Merking av personer

Du kan merke en gruppe av personene i familiefila for enklere å finne fram, for å lage rapporter, lister, eksportere en familiegrein e.l.. Merkede personer kan gis et eget flagg eller få en fargeetikett. Deretter kan gruppen avmerkes, ny gruppe kan merkes for for eksempel å gis en annen fargeetikett.

En merket person vil ha en grønn hake (V) i personkortet og i lister.

Klikk på V tegnet nede i høyre hjørne, personen blir da markert. Alternativt klikk til venstre i Personlisten.

Klikk igjen for å fjerne markering. Klikk øverst ved «Navn» for å markere/avmarkere alle i en liste.

Nederst til høyre under en liste vil du finne en snarvei til å markere flere på en gang.

I menyen på venstre side er det eget punkt Marker.

I panelet kan man søke opp slektninger av en bestemt person (definer person i Familie-menyen først). Man kan søke opp mange ulike varienter

Her er mange muligheter for valg og også å lagre «Marker sett» for senere bruk samt redigere på dem.

Viktig å vite at de man markerer kommer I TILLEGG TIL eventuelle markerte personer fra før. Husk derfor å huke av «Avmerk alle først» hvis du ikke vil bygge på en allerede definert gruppe.

Her sees alle de varianter man kan bruke for å velge ut hvilke personer å markere.

Hvorfor skal man merke grupper av personer? Her er noen ideer til bruk av flagg som krever at man først markerer personene:

  • Aldri gift. – Så vet man at man slipper å lete etter ektefelle
  • Ikke barn – Så vet man at man slipper å lete etter barn
  • Emigrert til USA – Så vet man det