Om oss

Nettstedet drives på dugnad av en gruppe utgått fra Reuniongruppa i Slekt og Data, Oslo/Akershus.

Vi har kjennskap til at det er omtrent 500 Reunionbrukere i Norge, hvorav ca 1/3 bruker norsk versjon. Tanken er at nettsiden skal være til nytte for alle disse og for andre som lurer på om de skal starte med Reunion.

Intensjonen er at her skal alle kunne få kunnskap om systemet og kunne legge fram Reunion-spørsmål for andre brukere. I sum bør vi alle kunne få mer ut av Reunion.


Reuniongruppa i Slekt og Data, Oslo/Akershus har møter stort sett den andre torsdagen i måneden. Møtene finner sted i Slekt og Datas lokaler i Øvre Slottsgate 2, Oslo. Innholdet i gruppas møter vil bli annonsert på våre nettsider.

Send en epost til kontakt@reunion.no dersom du har noen innspill.

Planlagte møter i Reuniongruppa i Slekt og Data, Oslo/Akershus for resten av 2019 og 2020:

Torsdag 5.desember kl 18:00

Torsdag 9 .januar kl 18:00

Torsdag 13. februar kl 18:00

Torsdag 12 . mars kl 18:00

Torsdag 16. april kl 18:00

Torsdag 14. mai kl 18:00

Torsdag 11 . juni kl 18:00

Torsdag 10. september kl 18:00

Torsdag 8. oktober kl 18:00

Torsdag 12 . november kl 18:00

Torsdag 3. desember kl 18:00