Om oss

Nettstedet drives på dugnad av en gruppe utgått fra Reuniongruppa i Slekt og Data, Oslo/Akershus.

Vi har kjennskap til at det er omtrent 500 Reunionbrukere i Norge, hvorav ca 1/3 bruker norsk versjon. Tanken er at nettsiden skal være til nytte for alle disse og for andre som lurer på om de skal starte med Reunion.

Intensjonen er at her skal alle kunne få kunnskap om systemet og kunne legge fram Reunion-spørsmål for andre brukere. I sum bør vi alle kunne få mer ut av Reunion.


Reuniongruppa i Slekt og Data, Oslo/Akershus har møter stort sett den andre torsdagen i måneden. Møtene finner sted i Slekt og Datas lokaler i Øvre Slottsgate 2, Oslo. Innholdet i gruppas møter vil bli annonsert på våre nettsider.

Send en epost til kontakt@reunion.no dersom du har noen innspill.

Planlagte møter i Reuniongruppa i Slekt og Data, Oslo/Akershus er for tiden avlyst pga koronasituasjonen

Vi håper på lavere smittetrykk i 2021 og har satt av datoer til månedlige møter første halvår 2021:

14 januar

11 februar

11 mars

8 april

13 mai

10 juni