Om oss

Nettstedet drives på dugnad av en gruppe utgått fra Reuniongruppa i Slekt og Data, Oslo/Akershus.

Vi har kjennskap til at det er omtrent 500 Reunionbrukere i Norge, hvorav ca 1/3 bruker norsk versjon. Tanken er at nettsiden skal være til nytte for alle disse og for andre som lurer på om de skal starte med Reunion.

Send en epost til kontakt@reunion.no dersom du har noen innspill.


Reuniongruppa i Slekt og Data, Oslo/Akershus har møter stort sett den andre torsdagen i måneden (unntatt juni-juli-august). Møtene finner sted i Slekt og Datas lokaler i Øvre Slottsgate 2, Oslo. Det sendes ut en invitasjon på epost ca en uke før hvert møte med opplysning om tid og eventuelt program. Send en liten melding til «reunion@oa.slektogdata.no» hvis du vil ha en slik epost om møtene.

Tidspunkt og innholdet i møtene vil bli annonsert på våre nettsider, www.Reunion.no og på Slekt & Data’s kalender https://slektogdata.no/nb/slekt-og-data-der-du-bor. Fast program er brukerhjelp basert på spørsmål fra møtedeltakerne og ofte har vi et lite foredrag om et tema. Møtene er meget uformelle.