Registrering av forbindelser

I versjon 13 er det kommet en ny funksjon for registrering av forbindelser. Her kan du registrere en forbindelse mellom to personer som ikke har med slektskap å gjøre. Dette kan for eksempel være Fadder, forlover, venn, nabo, testamentator, prest eller hva du måtte ønske. Også personer som allerede er registrert i familiefilen kan få en rolle som forbindelse.

  • Legg inn ny person, se her hvordan.
  • Åpne personen som forbindelsen skal knyttes til
  • Søk opp forbindelsen i Person sidemeny
  • Dra forbindelsen inn i notatfeltet
  • Forbindelsen kan også dras inn i en logg
  • Forbindelsen blir understreket og blå som en lenke

Klikker du på lenken kan du beskrive hva forbindelsen er. Dette er et fritekstfelt.

I Personvinduet vises en forbindelse som et blått ikon. Trykker du på denne for du ei liste med alle forbindelser personen har.

I headingen på en persons notatfelt synes forbindelsen som en grå runding.

Forbindelser er nå en mulighet under Lister