Sidepaneler og Lister

Sidepaneler og Lister er der for å hjelpe deg å holde oversikt over personer, kilder, steder osv.

Sidepaneler er hovedsaklig enkle lister, gjerne alfabetiske hvor du kan se data. Sidepanelene åpner seg på høyre del av skjermen og opptar ca 1/4 av bredden. Man kan se data og velge data i et sidepanel, men oftest ikke redigere data der.

Lister åpner seg i et eget vindu (man må klikke på «Lister» under MENY til venstre). Man kan ofte redigere direkte i listen. Ofte ser en liste ut som et regneark med data i kolonner. Man kan imidlertid ikke klippe/lime inn/ut av Excel.

Oversikt over Sidepaneler og Lister

Et sidepanel viser en fast designet oppramsing av «ting», f. eks personer, steder etc.
Sidepanelet har en fast plass til høyre i Reunion.

En liste er det samme, men her kan du designe oppsettet selv og få frem mye mere opplysninger.
Listen kommer opp som et eget vindu og kan plasseres hvor du vil på skjermen.

Bildet viser alle Sidepaneler og alle Lister. Noen datakategorier finnes begge steder, mens andre kun er tilstede i enten Sidepanel eller Liste.

Figuren under viser et sidepanel til venstre. Det har i dette tilfellet en alfabetisk liste over personer. Man kan klikke på en person og derved velge denne personen til fokusperson, men ellers kan man ikke gjøre noe i sidepanelet.

Listen (til høyre) har samme innhold, men også mulighet til mange flere opplysninger. Man kan klikke på en kolonneoverskrift og får da opp en meny for å velge andre opplysninger til denne kolonnen. Så kan man redigere rett i listen, rette skrivefeil osv.
For å velge en person til fokusperson må man i en liste dobbelklikke.

Man kan også åpne en liste direkte fra sidepanelet (gjelder for de sidepaneler som har samme innhold som listen)

Man kan dele Sidepaneler og Lister inn i tre ulike type etter hvilke data de inneholder
1. Sidepanel/Lister over alle personer/steder etc
2. Sidepanel/Lister over data fra en (markert) person
3. Sidepaneler/Lister over andre typer data


Sidepanel/Liste over alle personer/steder etc

Nedenfor beskrives sidepaneler/lister som gjelder for mange «data» samtidig.

Sidepanel/Liste over alle personer

Dette er beskrevet over under innledningen så det gjentar vi ikke her.

Vi kan ta med en nyhet i Reunion 13: Sidepanelet er gruppert etter etternavn først, deretter for- og mellomnavn. For enkelte kan dette bli veldig lange navn og det er en mulighet for å gruppere alle med samme etternavn slik som figuren over viser. Trykk på tannhjulet for å sortere etternavn i grupper.


Sidepanel/Liste over kilder

Figuren under viser et skjermbilde hvor kilder er valgt i sidepanelet og som liste (flytende foran). Det er også vist en pop-up meny for hjelp i sidepanelet som man får frem hvis man trykker på hammer-tegnet.

I Sidepanelet kan man filtrere på alle kilder eller velge å se bare en type kilde (f.eks. Book). I dette eksempelet er kildene med engelsk tekst siden prosjektet først ble brukt med en engelsk utgave av Reunion.

I Listen kan man også filtrere på type kilde, men i tillegg kan man også velge hvilken informasjon om kilden man vil se i kolonne 2.

Man kan ikke redigere direkte i hverken Sidepanel eller Liste og som sådan skiller disse seg fra tilsvarende for Personer hvor man kan redigere personnavn etc i Listen.

Både i Sidepanelet og i Listen kan man markere en kilde, høyreklikke og få opp en nyttig meny. For eksempel kan man se en liste over alle personer som har en henvisning til kilden, se figuren nedenfor.


Sidepanel/Liste over Steder

Mange notater/Kilder etc er knyttet til et sted. Reunion samler disse stedene i «Steder»-samlingen. Man kan gjøre ganske mye med og om stedene, men man kan ikke redigere selve stedet eller stedsnavnet.

Noe av det mest nyttige man kan gjøre er å dra steder fra Sidepanelet inn der det måtte behøves ved innleggingen. Derved eliminerer man muligheten til å taste inn samme sted to ganger.

Figuren nedenfor viser Sidepanelet for Steder. Chikago er valgt og ved å klikke på «Bruk» under listen får man se hvilke personer som er assosiert med dette stedet.

Steder med lys grønn V til venstre for navnet er steder Reunion har koordinater fra. For de andre (grå V) må man hjelpe Reunion litt (se neste figur).

Marker et sted og klikk på Geo-knappen under sidepanelet. Da brukes Google Maps (eller Bing Maps, gå til innstillinger (tannhjulet) for å skifte mellom de to) til å vise et kart for stedet. Her kan du Hente koordinater


Sidepanel/Liste over Kalender

Sidepanel/Liste for Kalender er en oppstilling over de personer som f.eks. er født i en bestemt måned (som i eksempelet nedenfor. Kalender innstillingene kan enkelt tas opp ved å klikke på tannhjulet og man kan velge mellom alle personer eller et utvalg, mellom fødsel, død osv.


Liste over Henvisninger

Listen over henvisninger er en liste over hvilke personer som er referert i hvilke kilder. Man kan velge alle personer og alle kilder eller et utvalg. Et klikk på kolonnetittelen vil sortere listen etter den kolonnen. Dette kan være en god kvalitetskontroll på kildebruk.

En nyhet i Reunion 13 er at man under «Inkluder» kan velge å finne duplikater av kilder og/eller referanser og med mulighet for å slette duplikatet.


Liste over Par

Listen over Par er nettopp det. Alle par kan listes opp, også par som senere er skilt (Jackie Kennedy = Jacqueline Lee Bouvier) er listet som del av par både med Onassis og John F Kennedy). Som vanlig med lister kan man klikke på kolonneoverskrifter og velge annet innhold i kolonnene. Symbolet med rutenett på nederste linje brukes til å legge til flere kolonner.


Liste over Hendelser (endret i Reunion 13)

Hendelser (født, døpt, død osv) er lagt inn for hver person under innleggingen av data i Hendelser fanen. Listen over Hendelser er akkurat det, man kan velge hvilke hendelser man inkluderer.

Nytt i Reunion 13 er at man kan redigere data i listen direkte slik at man slipper å gå tilbake til Familievinduet for å gjøre det.

Sidepaneler/Lister om en markert person/fokus personer

Sidepanel over Multimedia

Multimedia sidepanel viser miniatyrbilder som er importert for de personer som er valgt i Familievinduet. Det er mulig å importere flere bilder for hver person og også bilder for familien.
Når det er flere bilder for en person må et av bildene være «foretrukket», dvs det er det bildet som vises i skjermbilder, tavler og rapporter.
Reunion viser ikke familiebilder som standard, så der er det ikke nødvendig å definere et «foretrukket» bilde.

De andre bildene enn det «foretrukne» kan brukes når du lager en slektsbok.


Sidepanel/Liste over Slektninger


Sidepanel over Aldre

Dette Sidepanelet viser alder, ukedag, dato (etter hva som er valgt i innstillingene) på viktige tidspunkter i livet til fokuspersonen og/eller ektefellen. Tidspunktene er de som er lagt inn i Hendelser under personen.


Sidepanel over Eldste Aner

Eldste aner er den person man finner når man følger slektstreet bakover i alle grener. I eksempelet nedenfor er John F. Kennedy fokusperson. Følger vi slektslinjeg på farssiden kommer vi til Patrick Kennedy og Bridget Murphy. De er da også listet opp som 4.generasjon eldste ane i Sidepanelet til høyre..

Går vi opp til farsiden og så over til morsiden kommer vi til Mary Augusta Hickey som er listet opp som 3. generasjon ane. Og følger vi morssiden kommer vi til morens foreldre.

Eldste aner er altså ikke bare den ene eldste, men den/de eldste langs hver gren.

Andre Sidepaneler/Lister

Dette er Sidepaneler/Lister som gir litt forskjellig informasjon

Sidepanel/Liste over Resultater

Det som vises i Resultater panelet er det man prøver å finne i Finn menyen. Gå til Finn i Hovedmenyen og «Se etter» noe, og resultatet av søket vil komme som en liste over personer som tilfredsstiller søkekriteriene.

Finn funksjonen er meget nyttig til å finne personer, men også til å finne feil i dine data. Prøv for eksempel å søke etter personer som har flere enn et par foreldre eller som er over 100 år gamle.


Sidepanel over Bokmerker

Et bokmerke i Reunion er ganske enkelt en persons navn. Hvis man jobber med å finne data om 5-6 personer i ulike deler av basen så kan man dra disse personene inn i Bokmerkepanelet og derfra kunne lettvint hoppe til riktig person. Man sparer endel navigering for å komme fra en person til en annen.


Sidepanel/Liste over Kontakter

Kontakter er rett og slett opplysninger om hvordan man kan komme i kontakt med (levende) personer i databasen. Det er adresse, telefonnummer, epost osv. Har man ikke lagt inn slik informasjon vil Kontaktspanelet være tomt.


Sidepanel over Utklipp

Utklipp er stedet man «parkerer» personer som enten skal flyttes eller slettes. La oss si at man har lagt inn et barn, men ved en feil lagt det inn under feil foreldrepar. Da kan man slippe å taste alt inn på nytt på rett sted. Man drar personen inn i utklipp, endrer fokuspersoner i Familievinduet og drar barnet på plass under riktige foreldre.

Eller man ønsker å slette en person. Dra vedkommende inn i Utklipp og høyreklikk og «Tøm Utklipp»


Sidepanel over Påminnelser

Panelet viser en liste over personer med f.eks. fødsels- eller døds-dag i dag eller opptil 14 dager frem i tid.


Liste over Sannsynlighet

Listen for Sannsynlighet er en god kvalitetskontroll på om noe er galt i dataene. Ut fra innstillingene i Valg-sannsynlighet kan man finne ut om folk er født etter sin død eller andre ulogiske ting.


Sidepanel over Øyer

En øy i Reunion er en samling av personer som er i slekt og/eller familie med hverandre på en eller annen måte. Hvis alle personene i databasen er i slekt/familie vil man kun ha 1 øy. Sidepanelet for Øyer vil vise om det er flere øyer i dataene. Ofte kan dette være en god sjekk på om man har husket å koble personer sammen på riktig måte.

Figuren under viser hvordan det ser ut med 2 øyer i Kennedy familien. Eksempelet er ikke ekte, men skapt for anledningen.

Sidepanel over fargeetiketter (ny i Reunion 13)

Fargeetiketter er en måte å merke personer som har noe felles. Det kan være så enkelt som alle menn, alle kvinner, alle aner av XX osv. En fargeetikett er et lite fargelagt merke som i familievinduet er oppe i høyre hjørne. Figuren nedenfor viser sidepanelet hvor det er definert 3 fargeetiketter, en for hankjønn, en for hunkjønn og en for slektninger av Joseph Patrick Kennedy. Tallet til høyre er antall personer som hører til hver gruppe.

Personer kan tilhøre flere grupper.

Fargeetiketter er automatiske og regelbaserte, dvs at hvis vi (som i figuren) har en regel om at alle av hankjønn skal ha blå fargeetikett og senere legger til en ny mann, så vil han automatisk få en blå etikett. Man kan ikke fjerne en etikett på en person, det er «regelen» som må fjernes/endres.

Visningen av etikettene kan slås av og på ved å hake av (eller fjerne haken) på hver regel.

Dobbeltklikk på en eksisterende regel for å endre den. Marker regelen og trykk på minustegnet for å slette den. Trykk på pluss-tegnet for å lage en ny regel.

Den nedre del av sidepanelet viser alle de personer som har denne etiketten.

Sidepanel for Oppsummering (ny i Reunion 13)

Dette panelet viser data om den eller de to som er i fokus i familievinduet. Man kan velge hvor mange detaljer man vil se ved å trykke på tannhjulet nedenfor.

Trykk på de små trekantene utenfor hver linje og alle detaljer kommer til syne.