Registrering av personer, ekteskap og barn

Registrering av enkeltpersoner

Starten av innlegging er meget enkel, man klikker i ruten for mann (vanligvis lyseblå) eller kvinne (vanligvis rosa). Man ledes da videre til selve innleggingssiden.

Innleggingssiden har flere faner (Navn / Hendelser / Fakta / Notater / Flagg). Man begynner gjerne med opplysningene under Navn og legger inn på de andre fanene etterhvert som man har data.

Man starter gjerne med navnet. Se HER for råd om hvordan legge inn navn.
Generelt er det navnet ved fødsel/dåp i kirkeboken som brukes.

Navneendring ved giftermål registreres et annet sted, se nedenfor.

Når navnet er lagt inn vil personen få et Personnummer og vil komme i Sidepanel «Personer».

Kilden for opplysningen om navnet bør legges inn med en gang. Se mer om kilder HER.

I fanen Hendelser tar man med alt man vet om personen som kan relateres til et tidspunkt (født, døpt, konfirmert, dør, begravet osv). Husk alltid å ta med kilden til opplysningen. Det er lov å ha ca datoer, dvs for eksempel «før 1900», ser HER for detaljer.

Under fanen Fakta tar man med det som ikke er tidfestet, dvs yrke, utdannelse osv. Det er en linje for hvert fakta.
Man kan definere nye linjer med temaer («+ Legg til fakta»). Se HER for hvordan definere hvilke felt som skal komme opp for en ny person.

Merk at det er smart å definere en linje som heter «Alias» og en med «Navn som gift». Ved søk etter navn vil Reunion bruke opplysningene i «Alias» linjen på lik linje med navn i fanen «Navn».

I Alias linjen kan man f.eks. skrive Anna Uppigard, Anna Pedersdatter Uppigard, Anna Nerigard (hvis gift til Nerigard), Anna Pedersdatter Nerigard. Bruk alle varianter som det kan tenkes at det en eller annen gang vil bli søkt på.

Mens det i fanen «Fakta» var en linje tilgjengelig per tema er det her i «Notater» tilnærmet ubegrenset plass til tekst. Merk at denne teksten kan inkluderes i rapporter og slektsbok slik at det kan lønne seg å skrive forståelig.

En ny mulighet i Reunion 13 er vist ved rød pil i figuren under: Et klikk på den vil vise en liten liste over de henvisninger til kilder som notatet inneholder. Kan være nyttig i en lang tekst.

Fanen Flagg viser en liste over flagg som er definert i prosjektet (av Reunion eller av deg selv). Huk av den eller de flagg som gjelder personen du legger inn for.

Relasjon mellom personer

Relasjoner mellom personer starter med relasjon mellom ektefeller/samboere. Legg først inn mann og kvinne, koble dem deretter ved å klikke på den lille boksen over paret.

Når det er definert et forhold (Reunion aksepterer Ekteskap/Samboerskap/Juridisk Partnerskap/Samboer samme kjønn) så blir de to personene en Familie og får tildelt et Familienummer eller Familie-ID. Dette nummeret kan brukes til å holde orden på bilder om paret, se mer om dette HER.

Følg samme prosedyre for å legge inn opplysninger om ektesksap/ samboerskap / skilsmisse som du brukte på personer. Begynn med fanen «Hendelser» og legg inn sted, dato og kilde for ekteskap og evt. skilsmisse.

Bruk feltet «Status» til å legge inn eventuell separasjon, skilsmisse eller annullering av ekteskap.

Her kan man skrive/lime inn lengre tekst

Hendelser
Samme logikk som for personer, man kan legge inn en linjes tekst knyttet til et tidspunkt.

(Nei, jeg vet ikke hva en forseglet ektefelle er)

Registrering av barn

Det er flere måter å legge inn barn på. Siden vi er i gang med faner for Ekteskap starter vi her.

Fanen «Barn» kan brukes til å legge inn barn (klikk på «+Legg til barn»). Innleggingen av barn i dette skjermbildet er nærmest som å legge inn i et regneark og er den mest effektive til å legge inn mange barn samtidig.

Den andre hovedmåten å legge inn barn på er fra Familiebildet. Klikk på «+ Barn» og velg fra menyen. Man kommer da inn i undermenyer lik dem som er beskrevet ovenfor for personer.

Registrering av besteforeldre

Besteforeldre registreres fra Familiebildet enten ved å klikke direkte i feltet der besteforelderen skal være (orange piler) eller ved å klikke på plusstegnet over en av foreldrene. Det kommer opp et vanlig person registrering skjermbilde.