Rapporter

Rapporter er tekstbaserte fremstillinger av dine data, men kan også inneholde bilder. Den «endelige» rapporten kan sies å være slektsboken, den som mange slektsforskere ønsker å lage.

Eksemplene nedenfor er laget fra den familiefilen som følger med programmet. Denne er på engelsk og der hvor det er kopiert inn tekst direkte fra familiefilen er teksten da på engelsk. Ellers er det meste av teksten på norsk siden vi her bruker den norske oversettelsen av Reunion.

Slektsbok

Slektsbok er et omfattende prosjekt og behandles spesielt på en eget side, se mer om slektsbok HER.

Du kan gå direkte til de ulike rapportene ved å klikke nedenfor.

FamiliehistorierapportRegisterrapportAnerapport
EtterkommerrapportFamiliegrupperapportPersonark
NekrologerNavn og faktaStatistikker
På denne dagMultimediabruk

Forskjellen mellom liknende rapporter

Det kan være vanskelig umiddelbart å se og huske forskjellen mellom noen av rapportene. Nedenfor er de mest like rapportene presentert side ved side for å gjøre det lettere.


Familiehistorierapport

Familiehistorie meny

Først må man velge en person å starte fra. Man velger gjerne dette i Familievinduet. Når man velger en person så velger man automatisk også ektefellen og når man så velger en rapport må man velge hvilken av ektefellene tavlen skal regnes fra.

Hvem: Man må velge hvilken av ektefellene/partnerne tavlen skal ta utgangspunkt

Generasjoner: Man kan velge mellom 2 og 99 generasjoner (eller så mange man har < 99).

Begrens:
– Markerte/Uthevede: Dersom noen personer er markert eller uthevet på et eller annen måte kan man velge kun å vise disse.
– Sensitivitetsfilter kan brukes, se mer om dette HER

Inkluder:
– Man kan inkludere bilder (bare 1 per person, dvs det foretrukne) eller la være
– Man kan ta med kilder i rapporten
– Dersom man vil sende rapporten til web/Safari kan man i tillegg velge å inkludere mediasider (dvs små fotoapparat symboler i teksten hvor man kan klikke for å få opp et stort bilde av personen)

Bestemmelsessted: Kan velge hvor rapporten skal sendes, mulige valg er
— TextEdit (kommer rett opp i TextEdit)
— Microsoft Outlook (virker det?)
— Safari (blir bedt om filnavn)
— Tekstfil (blir bedt om filnavn)
— Internettmappe (se mer om dette HER)

Utseende: Det er av Reunion definert et «standard» utseende. Ved å velge «Definer utseende» kommer man til menyen nedenfor:

Her kan man skreddersy en annen rapport enn den som er standard og gi den et navn som man da etterpå kan velge å bruke.

Eksempel på Familiehistorie rapport med standard utseende.

Registerrapport

Register rapporten likner til forveksling på Familiehistorie, men beskriver personer etter hvilken generasjon de tilhører. Innstillingene er ganske like som for Familiehistorie.

Den eneste forskjellen fra Familiehistorie er at man kan velge å ha en fortellende stil på teksten. Det vil si at Reunion prøver å lage naturlige setninger og ikke bare oppramsing av stikkord.

Eksempel på Register rapport med standard utseende for TextEdit.

Anerapport

Innstillingene i menyen for Anerapport er lik dem beskrevet over med et tillegg:

– Duplikater: Dersom samme person(er) opptrer flere ganger i anetavlen (fordi slektninger er gift med hverandre) så kan man velge ikke å tegne opp samme person(er) flere ganger. Hvis dette er valgt vil de berørte personer bli merket med 2 stjerner (Ole Olsen**).


Etterkommererapport

Etterkommere rapport er igjen ganske lik de ovenstående når det gjelder innstillinger.


Familiegruppeark

Innstillingene til Familiegruppearket er litt annerledes fra de andre over, men har også mange likheter.

Hvem: Her velger man en familie, ikke en enkelt person. Man kan også velge alle familier eller spesielt markerte familier.

Format: Se eksempel på neste figur, Normal er valgt til venstre, da er bare registrerte personer med. Spørreskjema er valgt til høyre, da er det plass til å notere endel tilleggspersoner (hvis de finnes).


Personark

Dette er ganske likt Familiegruppearket.


Nekrologer

Det er ingen innstillinger for Nekrologer. Man bare velger Familien i Familieskjermbildet og så blir nekrologen for begge ektefeller aget direkte. Velg øverst hvilken av ektefellene du vil se.

Nekrologer blir bare laget for personer med definert døds-tidspunkt.

Nekrologen lages direkte på skjerm. Hvis man vil ha den ut av Reunion, må man klikke på «Del»-ikonet nederst på siden (Rektangel med pil oppover). Da kan man få den ut i TextEdit, i Mail som et vedlegg, til en tekstfil eller til utklippsminnet.
I april 2019 virke ikke e-post valget hvis Microsoft Outlook er definert som mail-klient.


Denne rapporten er ny i versjon 13 og gir muligheten til å vise bruk av visse faktafelt, f.eks. navn, yrke, religion.

Dobbeltklikk på et av resultatene gir deg lista med alle aktuelle personer i sidemenyen.

Nytt i versjon 13 er at antall også vises grafisk som en horisontal stolpe.

Statistikker

Statistikk kan være en god sjekk på om det er noe feil i dataene. Hvis noen har vært under 10-12 år ved første barnefødsel for eksempel bør man være skeptisk.

Vis: Velg mellom
— alder (viser aldersfordeling)
— år
— måned/dato
— nummer

og ved hvilket tidspunkt:
— i dag (kalt nåværende)
— ved død
— ved første ekteskap
— ved første barn
— ved siste barn

Man kan velge alle personer eller bare markerte/umarkerte, samt bare levende, bare døde eller begge deler

Nytt i versjon 13 er at antall også vises grafisk som en horisontal stolpe.


På denne dagen

Her trenger man bare å velge hvilken person man skal starte med og så velge en dato. Reunion viser data om de ulike familiemedlemmene på denne datoen (hvor gamle de var for eksempel)


Multimediabruk

Det er ingen innstillinger man trenger å gjøre for å se denne rapporten