Valg – Oppstart

Valg av hva som vises ved  oppstart.

Sidemeny: Sidemenyen kan ha mange slags informasjon, personliste, kildeliste, påminnelser (hva hendte på dagens dato), etc. Her tilbys man et valg mellom 2 ulike eller å åpne den informasjonen som var der da man sluttet sist.

Gå til: Definerer hvilken familie som skal vises i starten av programmet, enten «Hjem-familien» eller den familien som var i fokus da man sluttet sist.

Nåværende hjem familie er vist, men kan endres til den familien som er i fokus akkurat nå ved nederste knapp.

Tilbake til Innstillinger generelt