Valg – Generelle Innstillinger

Listeoppførsel

Oppdater lister mens du skriver

Huk av for at listene skal oppdatere seg etter som du skriver i søkefeltet. Anbefaler å ha denne på unntatt i veldig store Familiefiler fordi der må Reunion søke gjennom mange navn hver gang du taster en bokstav

Aktiv redigering i lister

Når man jobber med Lister (ikke Sidepaneler) kan man redigere rett i listen. Dette er praktisk og vi anbefaler at denne muligheten skal være valgt. Er man redd for å gjøre noe galt kan man slå den av.

Eksempel på en liste hvor man kan redigere rett i listen.

Dette ser ut som et regneark, men man kan IKKE klippe/lime til/fra Excel.

Prefiksord

Et prefiksord er f.eks. Van i navnet Van Gogh.

Har man dette PÅ vil Personen som heter Van Gogh finnes under V i alfabetet.

Har man det AV vil personen finnes under G.

Ikke sorter kortere enn……

3 bokstaver betyr at Van Gogh finnes under V

4 bokstaver betyr at Van Gogh finnes under G

Anbefaler å gjøre det som er praktisk for deg

Fargemodus

Under fargemodus velger du hvordan bakgrunnsfargen til personer i lister vil se ut. Anbefaler å bruke standard innstillinger (farge etter kjønn, se figurene til høyre og nedenfor).

Hvis ønsker endre farge, gjøres det i Valg – Familieoversikt-Blandet

Skrifttyper for lister og datainnlegg

Mulighet for å endre font. Vil påvirke all skrift. For stor font er lite gunstig.

Anbefaler å bruke standard

Datainnlegg

Velg detaljfelt: Dette feltet står rett etter kilden når man legger inn kilde til en hendelse. Hvis «Velg detaljfelt…» er valgt så vil muspeker automatisk gå til Detaljfeltet etter at kilden er lagt inn.

Bruk smart anførselstegn: Smarte anførselstegn er egentlig bare litt penere anførselstegn. Hvis man velger de smarte så blir disse valgt fra nå av, dvs hvis det er «dumme» anførselstegn fra før av blir de ikke endret. Anbefaler de smarte hvis du ikke har lagt inn mange»dumme» fra før av.

Kontroller staving mens du skriver: Stavesjekk. Bruker Mac’ens innebyggede stavekontroll. Kan være litt irriterende fordi den advarer om alle ord den ikke vet om. Anbefaler å slå den av.

Sjekk for duplikater: Reunion kan sjekke om en ny person finnes i databasen allerede. Det sjekkes kun på fornavn, mellomnavn og etternavn, ikke datoer. Anbefaler å bruke denne muligheten.

Tannhjulet gir mulighet for finjustering av duplikatsjekken.

Tilbake til Innstillinger generelt