Finn duplikater og slå sammen personer

Når du legger inn nye personer kan du få Reunion til å gi en advarsel om du registrerer en person som ser ut til å være registrert tidligere

Duplikater kan også komme dersom du importerer en familiegren fra en annen slektsforsker og det er noen personer felles for familliefilene. Det er to metoder for å luke ut disse duplikatene:

Dersom det er noen få personer som har kommet dobbelt og du kjenner til hvilke det er bruker du en enkelt metode:

  • Søk på personnavnet i sidepanelet
  • Klikk på hver enkel av de aktuelle navnene og sammenlikn opplysningene i familievinduet.
  • Om du er sikker på at du har to (eller fler) registreringer på samme person så åpner du den mest komplette.
  • Dra den andre varianten fra sidepanelet og slipp over navnet på den første. Du vil da få et slikt bilde

Velg Slå sammen og du får enda en kontroll før sammenslåingen skjer:

Velg ‘Slå sammen’ om du er sikker på at dette er samme person.

Dersom det er sannsynlig enn at det er et større antall duplikater i familiefilen din kan du finne disse ved å velge Arkiv -> Match og slå sammen personer i toppmenyen.

OBS: Før du starter med Match og slå sammen bør du ta en backup av familiefilen din. (Arkiv – Lagre en backup-kopi)

Her kan du velge hvem du skal finne duplikater for. Velger du ‘Alle’ kan sammenlikningen ta en del tid. Medgått tid vokser eksponensielt med antall personer.

Du velger også hvem det skal sammenliknes med. Om du har markert alle personer i en importert familiegren kan du krysse av for at det er disse du vil sammenlikne med.

Trykk på ‘Velg sammenfall’ og Reunion søker opp mulige duplikater.

Øverst til venstre viser de personene i din fil som det muligens er duplikater  til.

Øverst til høyre viser de personene som er en mulig duplikat til den personen som er markert til venstre.

Nederste del viser et sammendrag av opplysningene som finnes for duplikatkandidatene. Her vises også foreldre, partner og barn og du kan slå sammen alle samtidig ved å krysse av.

Nederst er det et felt kalt ‘Sikkerhet’. Her kan du velge om Reunion skal vise en liste med stor eller noe mindre grad av sikkerhet for at det er reelle duplikater.

Når du har vurdert grundig om det er relle duplikater trykker du ‘Slå sammen avkryssede grupper’.

Det dukker da opp en ‘Lagre’-knapp. Først når denne trykkes skjer det endringer i familiefila.

Opplysningene på høyre side legges til personen på venstre side. Dersom det er ulike opplysninger i samme felt på de to registreringene, f.eks. fødselsdato, blir den sammenslåtte personene stående med to fødselsdatoer.

Om det ikke er 100% match på navn vil Reunion legge det sist registrerte navnet i ordinært navnefelt, mens det andre navnet legges i et nytt notatfelt som dukker opp.

Personen på høyre side i sammenslåingsvinduet fjernes fra familiefila.