Import og eksport av Reuniondata

Reunion gir deg muligheten til å dele dine registrete slektsdata med andre, også med noen som bruker andre slektsprogram.

Du kan også importere slike data fra andre slektsgranskere. Da kan du slippe mye inntasting for hånd.

En enkel beskrivelse finner du nedafor. En mer detaljert beskrivelse (på engelsk) finner du i onlinehåndboka

Hvilke dataformat kan importeres til Reunion?

For å importere data må dataene være i et av disse formatene
• GEDCOM
• .txt-fil med tab-skilletegn
• Familiefil fra Reunion versjon 5 eller nyere.

Reunion vil ikke kunne importere eller konvertere filer fra andre slektsprogram som ikke er et av
formatene over.

Hvilke dataformat kan du eksportere fra Reunion?

Fra Reunion kan du eksportere dataene dine i følgende formater;
• GEDCOM
• .txt-fil med tab-skilletegn
• Familiefil fra Reunion (hele eller deler av din familiefil (alle, merkede personer, umerkede
personer, kilder, bilder)
• Rapporter (f.eks i word)
• Grafiske tavler
• ICS calenderfiler

Dersom du skal utveksle data med andre Reunionbrukere er bruk av Reunion familiefil det
enkleste. For andre vil bruk av GEDCOM-filer være det sikreste.

HVORDAN GÅR JEG FRAM – REUNIONFILER
Import

I Familievinduet velger du Arkiv->Import->Reunion Familiefil

Velg så filen du vil importere:

Du vil nå få noen valg om hvilke personer og kilder som skal importeres:
Du kan sette et flagg eller markere de importerte personene for lettere å finne de seinere.


HVORDAN GÅR JEG FRAM – REUNIONFILER
Eksport
Ønsker du å dele hele eller deler av familiefilen din (f.eks alle etterkommere av tippoldefar Ole) velger du Arkiv->Eksport->Reunion Familiefil. Og så må du velge hva som skal eksporteres

Ofte er det aktuelt å eksportere bare en del av familiefilen, f.eks bare min familie, ikke min kones.
Da markerer du først alle i din familie:

 • Finn fram til familievinduet med deg
 • Velg Marker i navigasjonsmenyen
 • I panelet velger du ‘Alle i nær familie med’
 • Velg ‘Merk’
  Gå tilbake til Familievinduet og eksporter merkede personer:
 • Arkiv->Eksport->Reunion Familiefil
 • Velg Markerte personer
 • Velg ‘Alle kilder’ og ‘Ingen multimediafiler’
 • Trykk Eksporter og lagre filen med et relevantnavn

Gå tilbake til Familievinduet og eksporter merkede personer:

 • Arkiv->Eksport->Reunion Familiefil
 • Velg Markerte personer
 • Velg ‘Alle kilder’og ‘Ingen multimediafiler’
 • Trykk Eksporterog lagre filen med et relevant navn

HVORDAN GÅR JEG FRAM – GEDCOMFILER

Import

Et tips: Det går mye raskere å først kopiere filen til harddisken din, for så å importerer den til Reunion, enn å importere den til Reunion direkte fra nettet, en USB-disk e.l.

Det er 4 steg for importering av GEDCOM-fil (Du kan hoppe over steg 1 og 2 nedafor ved å dra en GEDCOM-fil og slippe den over Reunion programikonet i Finder)

Steg 1

I Reunion åpner du en familiefil, eller du lager en ny, tom familiefil (velg Arkiv -> Ny familiefil).

OBS! Når du importerer til en eksisterende familiefil, legger du de nye dataene til denne filen. Dette kan du ikke gjøre om på seinere. Derfor bør du på forhånd ha tatt en backup av familiefila.

Reunion sjekker ikke for duplikater ved import. Vær derfor sikker på at du ønsker dataene inn i en eksisterende familiefil.

Steg 2

Velg Arkiv -> Import -> GEDCOM og velg filen du skal importere

I vinduet som dukker opp velger du riktig fil. Den må være i riktig format, dvs ha endelsen .ged eller .gedcom.

Når fil er valgt vil Reunion analysere fila, dette kan ta noe tid. GEDCOM importpanelet dukker fram når analysen er ferdig og her kan du gjøre noen valg.

Steg 3

Konfigurer i GEDCOM Importpanelet

Venstre del inneholder opplysninger om antall personer, familier, kilder etc. Bruk infoen til å verifisere at du har tatt riktig fil. Videre kan formatet på karaktersettet endres. Som regel vil Reunion her foreslå det riktige.

Det er mulig å autiomatisk sette et flagg på alle importerte personer, og også sette en egen kildekode på samtlige importerte personer.

I høyre del kan du angi hvilke opplysninger fra den importerte filen du vil ha med over.

Steg 4

Når GEDCOM Importpanelet er ferdig utfyllt, klikk på Importknappen. Prosessen kan ta en del tid, vær tålmodig.

HVORDAN GÅR JEG FRAM – GEDCOMFILER Eksport

Det er tre steg for å eksportere dine data:

Steg 1

Åpne en familiefil I Reunion.

Steg 2

Stå i et familievindu og velg Arkiv -> Eksport -> GEDCOM. Da åpnes GEDCOM eksportpanelet. Dette panelet har to deler:

I Generell del angis hvilke personer som data skal eksporteres for (f.eks. alle, markerte i en familiegren). Videre angis om det skal brukes senistivitetsfilter, kilder m.m.

Bestemmelsessted angir formatet filen skal dannes i. GEDCOM 5.5 er den mest moderne, men sjekk med mottaker om GEDCOM 4.0 er aktuell. Skal du laste opp til Ancestry velges et eget format.

Under fanen ‘Valgfrie felt’ angis i to kolonner hvilke person- og familiedata som skal være med i eksportfila.

Notater er ikke et egentlig GEDCOM-felt, men ved å krysse av kan også dette bli eksportert.

Steg 3

Når du har gjort dine valg, klikk Eksporter

Dette åpner et vindu for å navnsette fila og lagre denne, Om du skal gi fila til en som kjører et slekstprogram på PC skal fila ha med .ged i navnet.

MULTIMEDIA I GEDCOM-FILER

GEDCOM-standarden er noe uklar når det gjelder multimediaelementer. Reunion støtter Imidlertid import/eksport av multimediaelementer, Disse får da en såkalt OBJE-tag.

I Onlinemanualen er det en ytterligere detaljert beskrivelse av prosessene ved importering og eksportering