Tastatursnarveier i Reunion

Det er en rekke smarte tastaturveier som er generelle for Mac. I tillegg er det en rekke spesielle i slektsprogrammet Reunion. Alle er beskrevet i programmets hjelpesider, Her er et knippe:

KommandogMulighet til å søke på ID i familiekortet, eller åpner Settings i
Slektstre- og Listevinduet
KommandolÅpner listevinduet
KommandopForhåndsvisninga til print av familievinduet, slektstre
KommandorÅpner familievinduet til basisfamilien
Kommando?Åpner manualen (på engelsk)
KommandotÅpner Slektstrevinduet
Alt (option)hSkifter til en manns neste hustru
Alt (option)wSkifter til en hustrus neste mann

Hussymbolet midt på nederste linje når du står i familiepanelet bringer deg alltid tilbake til den personen som er markert som kildeperson.