Råd om kilder

En kilde er det stedet en opplysning kommer fra. Eksempler på kilder kan være Kirkebok / Folketelling / Avis / Bok etc.

Hvorfor skal vi notere ned kildene?

  • En opplysning skal kunne dokumenteres slik at en selv eller andre kan sjekke at opplysningene er korrekte.
  • Når ulike kilder gir  forskjellige opplysninger (f.eks. 2 ulike fødselsdatoer på samme person) må man vurdere hvilken kilde som er mest å stole på.

Derfor: Noter alltid hvor du har funnet opplysningene du legger inn. Reunion har egne felt for innleggelse av slikt.

Det er et utall slektsforskere som har lagt inn masse personopplysninger og så har måtte gå gjennom alt på nytt fordi de ikke har registrert kildene.

Digitale kilder har ofte en egen digital referanse du kan kopiere inn.

Bøker, aviser, tidsskrifter; husk å referere til siden opplysningen står på.

Det er lov å referere til «Ole Hansen, personlig opplysning» eller «Ark jeg fikk av farmor, Ringperm 1 hjemme», men dette blir ganske svake kilder hvor opplysningene bør etterprøves.

For mer detaljert om registrering av kilder se dokumentet nedenfor