Muligheter og problemer med med kilder fra det ”nye” Digitalarkivet

Viser hvor informasjonen kommer fra•

Viserhvor pålitelig informasjonen er•

Gjør din forskning nyttig for andre••

Sørgelig at Bygdebøker publiseres uten spesifikke kilder

KIRKEBØKER

•Retter seg mot en person eller et par. Kilden blir registrert i Reunion som Kirkebok. •En gitt kirkebok bør henvises til bare en gang og det bør være lett å finne igjen kilden i sidemenyen når den skal gjenbrukes. En løsning er å bruke et adressefelt som ikke skal vises i kilden. Det tillater forkortelser som vi ikke ønsker å ha med når kilden brukes i en publikasjon.

Feltet: Adresse kan godt kalles Sidemeny.
Merk at ”Ekskluder fra sluttnoter” er krysset av.
Det samme kan gjøres med andre felt som du ikke vil ha med i den ferdige kilde. Gå til ”Legge til felt” og ”Feltvalg”.