Valg – Rapport

Disse valgene styrer hvordan forskjellige data, opplysninger, bilder osv blir gjengitt i de ulike rapportene man kan lage

Aldre

I endel rapporter vil Reunion beregne alderen til personer og presentere det som f.eks. «han giftet seg 30 år gammel».

Hvis det er ikke er tilstrekkelig informasjon vil Reunion bare kunne beregne en omtrentlig alder (hvis f.eks. fødselsår er oppgitt som «før 1900»). I slike tilfeller vil alderen ikke inkluderes i rapporter dersom boksen er markert.


Delingslinje

Enkelte steder i rapporter vil det settes inn en strek mellom tekstblokker i rapporten.

Lag gjerne din egen linje, f.eks. –+–+–+ etc

Hvis det ikke ønskes noen strek, slett all input i feltet over.

Foretrukket billedstørrelse

Definerer fysisk størrelse på de bildene som skrives ut på Printer, Tekstbehandler eller Fil.

Pixler er eneste mulige enhet å definere størrelsen i
108 pixler = 1.5 inches bredde = 3.81 cm
144 pixler = 2.0 inches bredde = 5.08 cm

Index

RTF koder for oversikt (index): RTF formatet kan sette inn koder i rapporten som kan brukes av Microsoft Word (og ingen andre tekstbehandlere) til å generere en bedre index, eller liste over personer bakerst i rapporten. Selve genereringen av indexen må gjøres i Word.

Betyr bare at endel tegn fjernes: «», (), <>, /

Kilder

Dette panelet bestemmer hvordan kilder skal se ut i rapporter. Det er bare kildenummeret som vil vises, den fulle kildereferansen vil kunne inkluderes i en liste bakerst i rapporten.

Renummererer …: Man kan velge om de kildenumre som er i Reunion skal brukes eller om de kildene som er med i rapporten skal renummerers fra 1 og oppover

Sluttnoter (flere valg er mulige)
– Sluttnote er en liste over kilder i slutten av rapporten
– Ibid betyr at kilden er den samme som den forrige (gjentas altså ikke)
– Multimediafiler kan også listes opp i slutten av rapporten

I rapporter for markerte personer: Hvis man lager enkeltrapporter for mange personer kan man velge om sluttnotene skal komme etter hver person eller samlet til slutt.Kildehenvisningsnummer: Tre muligheter for hvordan nummeret på kilden skal bli presentert i teksten (se figur)
– Superscript (liten hevet skrift med kildens nummer)
– Hakeparenteser
– Med R-symbol før tallet

Kildehenvisningsdetalj: (f.eks. sidenummer i kilden):
-Med sluttnoter: I slutten av rapporten
-Med Henvisninger : Inne i rapporten
-Ignorer
I figuren er eksempler på ulike kombinasjone av renummerering og kildedetaljer


<— Renummerert og kildedetaljer sees i sluttnoter
<— Ikke renummerert og kildedetaljer sees i teksten<— Ikke renummerert og kildedetaljer ignorert

Kontakt info

Valg av hvilke (hvis noen) kontaktinformasjon for hver person som skal inkluderes i rapporten. Selve kontaksdetaljene legges inn i hver enkelt person

Rapportnummere

Når du lager en rapport som skal gå til tekstbehandler eller web, lager Reunion en fil som plasseres der du har definert i Reunion-Valg-Mapper.

Rapporten får automatisk et navn med rapportnummer, du kan her bestemme hvilket rapportnummer som neste rapport får.

Eksempel på liste over rapporter

Returadresse

I det hvite feltet kan du skrive inn din adresse som vil skrives nederst i rapporten (hvis du huker av for Inkluder).
Kanskje til bruk hvis du sender ut rapporter pr post på papir(?)

RTF

Mange tekstbehandlere kan lese RTF-filer (Rich Text Format).

Når du lager en rapport som skal gå til tekstbehandler kan du bestemme skrifttype etc her.

Hvis rapporten inkluderer bilder (ikke bare tekst) er det noen tekstbehandlere (f.eks. Pages, TextEdit) som trenger at bildene og teksten pakkes i et spesielt RTFD-format

Signatur

Nederst på endel rapporter vil det stå en linje med

«Opprettet DATO ………..

Her kan du bestemme hva, hvis noe, skal stå der det er ……..

f.eks. Opprettet 14 mars 2019 av Ole Olsen

Tekstbehandler

Tilgjengelige valg her er TextEdit eller Microsoft Word eller «Andre».

Hvis «Andre» velges må du navigere til programmet på din harddisk for å velge det.

Om tekstbehandlere

Kan importere RTF format
• TextEdit (men ikke topptekst and bunntekst)
• Microsoft Word (Liker ikke «smart quotes»)
• Pages 6.1 (trenger macOS Sierra)
• LibreOffice
• NeoOffice (ignorerer papirstørrelse definert i RTF-filen)
• OpenOffice
• Bean

Hva skjer når Reunion lager en rapport?
1. Reunion samler data til rapporten
2. Reunion lager en fil som legges på disk og
3. Reunion åpner filen med den valgte tekstbehandleren

Tilbake til Innstillinger generelt