Valg – Kilder

Maler over Kilder

Her kan du definere hvilke FELT som skal være mulige å fylle inn for en kilde. Det kan være forskjellige felt for hver kilde.
Reunion kommer med ferdige maler (standard oppsett) for dette, men du kan altså endre disse her ved behov.
Eksempelet her er for en bok

Eksempel

på en kildereferanse til en bok.

Nederst kan du se hvordan denne boken vil bli referert i en liste over kilder.

Felt

Her er et eksempel på mange kildefelt. Merk at mange av disse er engelske og «henger igjen» etter at de er brukt i den engelskspråklige versjonen av Reunion før jeg gikk over til å bruke den norske.

Merk «GEDCOM tag»: Dette er en kode som brukes ved eksport/import av data fra et slektsprogram til et annet. Hvis GEDCOM tag for «Author» = AUTY så er det viktig at evt. oversettelse til norsk «Forfatter» får samme kode.

Tilbake til Innstillinger generelt