Valg – Felt

Person og Familie
Dette panelet brukes for å bestemme hvilke inputfelt som skal være forhåndsvalgt når du starter innlegging av data for en ny person eller familie. De 4 innleggingssidene er:
Hendelser,
Fakta,
Notater og
Flagg.
Det er mulig å legge inn andre felt direkte i innleggingssidene og der det er gjort vil disse feltene være der selv om du gjør endringer i dette Valg-panelet. Innstillingene gjelder altså kun for nye personer.

Flytt
Feilplasserte opplysninger (f.eks. at alle datoer skrevet i Født-feltet skulle vært i Døpt-feltet) kan flyttes her.

Bruk
Statistikk over felter som er brukt i din familiefil kan sees her

Personhendelser (til venstre) som ønskes tilgjengelig i Standard personhendelser (til høyre) skal markeres til venstre og deretter må du trykke på » + Legg til …» knappen.

Innstillingen i midtfeltet passer best å forklare under Lage slektsbok

Flytt

Personfelt og Familiefelt
Dersom data er lagt inn feil kan de flyttes. Flyttingen blir utført for ALLE personer dersom det er data innlagt. Vær derfor helt sikker på at du ønsker å gjøre dette

NB! Reunion må lukkes og åpnes igjen for å se endringene.

Bruk
Her gir Reunion deg en oversikt over hvilke datafelt som er brukt. Her kan du se om det er flere felt som burde slåes sammen (hvis du f.eks. har lagt inn baptism den gang du hadde engelsk språklig versjon av Reunion og senere har begynt å bruke norsk versjon (døpt)

Finn
Marker en linje og velg Finn og en liste over alle personer som har data i dette feltet kommer opp i Sidepanelet (i hovedvinduet). Da kan du klikke på hver enkelt og se dataene så du blir helt sikker på at det er greitt å flytte.

Rapport
Du kan få listen inn i TextEdit hvor den kan studeres og skrives ut.

Tilbake til Innstillinger generelt