Slektstrær og rapporter

En Tavle (Chart) / Slektstre er en grafisk framstilling av familierelasjoner

En Rapport er en tekstversjon av familierelasjonene og gir plass for mer faktainformasjon .

Å visualisere gir god oversikt, gir oss et bilde som vi lettere kan navigere i og hjelper oss til å danne et kart over relasjonene