Oversikt/Hovedskjermbildet

Dette er hovedskjermbildet i Reunion.

I MENYen velger du det som skal vises i det sentrale MIDTFELTET. På bildet er det valgt «Familie» og du ser mange familiemedlemmer. Nederst er det 3 barn (gutter vises i lys blå, jenter i rosa). Midt i er det far og mor og over hver av dem er deres foreldre.

Under MENY ser du SIDEMENY. Det som velges der vil komme i SIDEFELTET til høyre. På bildet er det valgt «Personer» i Sidemenyen og i Sidefeltet ser du da alle prosjektets mennesker ordnet alfabetisk.
Øverst i sidefeltet er det et søkeområde. Hvis du skriver noe der vil listen filtreres etter søkekriteriet.

2 små piler på hver side av Midtfeltet kan brukes til å skjule menyene og sidefeltet hvis ønskelig.