Nye ektefeller og stebarn

Ny ektefelle

Vi tenker oss at første ektefelle dør og enkemannen gifter seg på nytt med en person vi allerede har registrert i familiefila vi jobber med. 

Her har vi John Gundersen Drevsjøhytte. Han er gift med Anna Halvorsdatter Klokkertrøen. Hun dør i 1893 og etterlater seg 4 barn.

I lista over personer i denne familiefila ser vi at under Anna står Anne Halvorsdatter, Annas søster. John gifter seg med henne, og det skal vi registrere.

Gå inn på + tegnet over John Gundersen

Du får da opp en meny der du velger ”Legg til ny partner fra sidemenyen”

Klikk på den og gå tilbake til Personlista. Vi får da en liste over alle kvinner i familiefila.

Trekk Anne så inn over John. Hun vil da plassere seg som ny partner.

(Ikke slipp henne over Anna. Da blir hun Annas partner)

Stebarn

Vi skal så legge inn Anna og Johns barn som stebarn for den nye familien Anne og John.

Vi går til ”knappen” for Barn, og trykker på ”Legg til guttebarn» fra sidemenyen. På sidemenyen får vi da opp en liste med hankjønn, men av en eller annen grunn er ikke denne lista ikke fullstendig.

Klikk på krysset i søkerfeltet for lista og vi får igjen opp hele lista. Vi leter så opp de med patronym Jonsen, og finner Håkon. Vi drar ham inn til liste for barn. Vi får da opplysninger om Håkons hvem som er Håkons foreldre og at han har en familierelasjon til Anne og velger Legg til. Vi får så valget om å flytte ham til den nye familien eller å duplisere ham. Vi velger så Dupliser. Han skal jo ikke flyttes fra sine biologiske foreldre.

Håkon får Barnestatus (Status) ”Ingen”. Her bør vi gjøre en endring for å markere at han ikke er biologisk barn av disse to.

Ved å høyreklikke på Ingen, får vi på en meny og velger Barnestatus og så Barnestatus valg.

I menyen for valg av barnestatus velger vi Ny status, og så kan vi skrive inn den teksten ved vi ønske å kalle denne statusen. Jeg velger ”Mors stebarn”.  Når vi lukker denne menyen og går tilbake til Status for Håkon, høyreklikker på Ingen, så får vi igjen opp valget Barnestatus og nå kan vi velge den statusen vi har laget.