Norsk Slektshistorisk Forening

Norsk Sleksthistorisk Forenings hovedmål er å publisere artikler og annen litteratur i den hensikt å øke kunnskapen og interessen for slektshistorie i Norge. Til enhver tid har Norsk Slektshistorisk Forening ulike prosjekter og arbeidsgrupper i sving. Det viktigste prosjektet akkurat nå er Slektshistoriewiki. Formålet med denne er å hjelpe alle slektsforskere med viktig informasjon de trenger til sin forskning. I tillegg er det grupper og enkeltindivider som arbeider med digitalisering av slektslitteratur.

NSF har en omfattende boksamling med slektslitteratur, bygdebøker m.m. Den norske samlingen er stor, her er mye fra Norden for øvrig, og også en del litteratur fra resten av verden.

Foreningen utgir  normalt to hefter vitenskapelige tidsskriftet Norsk Slektshistorisk Tidsskrift og to hefter av foreningstidsskriftet Genealogen.

Medlemskap koster kr 450 pr år.