Råd om navnebruk: dilemmaer og valgmuligheter

Når vi skal registrere navn må vi gjøre noen valg.

  • Skal vi velge å bruke pikenavn eller navn som gift?
  • Skal vi bruke gårdsnavnet eller patronymet, altså navn som slutter med -datter, -dotter,  -sen, -son?
  • Hvis folk skifter navn i løpet av livet, hvordan registrerer vi det?
  • Navneskikker og navnelover må også tas hensyn til.

Vi må altså gjøre noen valg som en finner hensiktsmessig for egen registrering. Vi finner mer utfyllende råd om dette på Slekt og Data sine nettsider.

I Reunion har vi i prinsippet 3 navnefelt og må da gjøre et valg hvordan vi bruker disse og om vi vil bruke 3 eller 2 felt. Vi viser noen eksempler.

Registrere en kvinne med patronym og gårdsnavn, valgmulighet 1

Vi starter med et eksempel på en kvinne født i 1887. Hun har fornavnet Kari, far het John, og hun bodde i barneårene på gården Klokkertrøen i Alvdal.

Det er tradisjon blant slektsforskere å registrere folk med navnet de hadde før de gifter seg og da bruke navnet ved dåp eller fødsel. Altså bruker vi pikenavnet til kvinner, og på den måten har vi tilknytningen til hennes slekt.

Kari er datter av John Gundersen. I Ministerialboka over fødte og døpte i Alvdal i 1887, er barnefaren til Kari registrert som Jon uten h og hennes navn ved dåpen blir da Kari Jonsdatter. Kari bodde på gården Klokkertrøen. Her har vi valgt å sette dette navnet som Suffikstittel. Vi finner da Kari igjen i lista i sidemenyen, ”Personer” som Jonsdatter, Kari Klokkertrøen.

Slektninger i neste genererasjon på gården Klokkertrøen har gjort et navnevalg etter en annen navnetradisjon og en ny navnelov, heter bare Klokkertrøen til etternavn og må registreres med dette i rubrikken etternavn. Disse finner vi lenger ned på lista over Personer.

Registrere en kvinne med patronym og gårdsnavn, valgmulighet 2

Kari Jonsdatter Klokkertrøen kommer nå i Sidemenyen med etternavnet Klokkertrøen sammen med alle med samme dette etternavnet. Nå er det ikke alltid sånn at de med samme etternavn eller gårdsnavn er i slekt, da en kunne skifte dette navnet etter som en flyttet, giftet seg til en gård, ble husmann på en ny plass. Altså er ikke nødvendigvis alle med etternavn Klokkertrøen i slekt.

Vi ville fått samme resultat om vi registrerer Kari som fornavn og Jonsdatter Klokkertrøen som etternavn. Vi må bare gjøre et valg og være konsekvente.

Uavhengig av hvilken måte vi velger å registrere denne kvinnen på, blir navnet hennes det samme i Familievisningen; Kari Jonsdatter Klokkertrøen.

En person, mange varianter av navnet gjennom livet

Svært mange av personen vi skal registrere, finner vi med ulike skrivemåter av navnet, skifte av navn ved inngåelse av ekteskap, skifte av navn ved flytting til et nytt gårdsbruk eller plass og skifte av navn ved ny navnelov og endring av navnetradisjoner  på 1900-tallet. Her finner du litt mer om navnelov av 1923 og navnetradisjoner i Norge

Vi må i passe på å registrere alle de variasjonene vi finner av navn for den enkelte personen. De registrer vi under ”Fakta” og ”Alias”. Det gir oss større søkemuligheter og mulighet for flere funn på personen.