Logger – Endringslogg

(Endringslogg er ny i Reunion 13)

Fra hovedmenyen kan man velge logger med undervalgene «Logger» og «Endre logg».

Velger man logger kan man lage notater for en og en person, for eksempel noe man må huske på, hvor langt man er kommet i sin forskning osv. På bildet ser vi at her er laget notater (= Logg) om to personer og ved å velge disse kommer man rett til notatet (se bilde nr 2).

Eksempel på et notat (=Logg) for en person.

Under er vist et eksempel på en Endringslogg. Her holder Reunion rede på hvilke endringer man har gjort og på hvilken Mac/Iphone/Ipad etc endringer er gjort.

Dobbeltklikk på en endring og du føres rett til posten hvor endringen ble gjort så du eventuelt kan rette det opp hvis det var feil.