Kjøp og installasjon

Kjøp

Programmet lages av Leister Productions i USA og kan kjøpes i engelskspråklig versjon på Reunions amerikanske hjemmeside.

Eller du kan kjøpe både engelsk og norsk versjon fra leverandøren av norsk språkfil – Stein Ole Kjær. Det er litt billigere å kjøpe lisens hos ham enn å kjøpe fra LeisterPro. Stein Ole har laget en pdf med beskrivelse av rutinene ved kjøp – se her.

Stein Ole er administrator for en Facebook-gruppe for brukere med norsk versjon av Reunion – se her.

Ønsker du å prøve ut Reunion før kjøp er det mulig. Du laster da ned en testversjon her. Testversjon har plass til maksimum 50 personer, du får ikke importert eller eksportert data, og tavler blir ikke lagret.

Når du kjøper Reunion får du et brukernavn og en Licence Code. Ta vare på dette, du vil trenge det til installasjonen og om du seinere tar i bruk Reunion på en annen Mac.

Installasjon

Du må ha en Mac med OS X, versjon 10.7 eller nyere for å kjøre Reunion 14.

Når du har kjøpt Reunion 14 eller oppgradering til Reunion 14 fra Stein Ole Kjær vil du få en epost med brukernavn og lisenskode. Ta vare på dette. I samme epost er det lenke til filene du skal laste ned.

Når du har lastet ned Reunion 14 så installerer du denne. Så åpner du Reunion. Legg inn brukernavn og lisenskode.

Klikk på Reunion oppe til venstre, velg Om/About Reunion. Klikk på Installer norsk språkfil – og du er i mål.

Oppgradering / oppdatering

Om du bruker Reunion 11, Reunion 12 eller Reunion 13 kan du oppgradere til Reunion 14. Framgangsmåten er den samme som beskrevet under installasjon over. Ved å åpne din gamle familiefil i Reunion 14 etter oppgradering vil du få spørsmål om å konvertere dataene til ny versjon, dette tar litt tid.

Oppdatering av siste versjon skjer fra tid til annen. Nedlasting skjer på samme måte som ved installasjon. Husk at du må legge til norsk språkfil etter installasjon av oppdatert engelsk versjon.

Du kan sette Reunion til å varsle deg om nye oppdateringer. Fra Hjelp i menyen velger du Sjekk for oppdateringer og velg hvor hyppig du vil ha systemet til å sjekke på nederste linje