Kjøp og installasjon

Kjøp

Programmet lages av Leister Productions i USA og kan kjøpes i engelskspråklig versjon på Reunions amerikanske hjemmeside.

Eller du kan kjøpe norsk versjon fra Hjemmesiden til leverandøren av norsk språkfil. – Stein Ole Kjær. Det er litt billigere å kjøpe lisens hos ham enn å kjøpe fra LeisterPro.

Ønsker du å prøve ut Reunion før kjøp er det mulig. Du laster da ned en testversjon her. Testversjon har plass til maksimum 50 personer, du får ikke importert eller eksportert data, og tavler blir ikke lagret.

Hos Stein Ole kan du også tegne en serviceavtale som gir deg hjelp til alt som har med den norske språkfila å gjøre, samt selve Reunionprogrammet og også noe hjelp når det oppstår problemer med mac-en. Sjekk hjemmesiden hans for priser. Han bistår også med hjelp utenom serviceavtalen. Send en epost til steinole@whippets.no og forklar hva du vil ha hjelp til så er han forberedt når han ringer deg opp og bistår.

Når du kjøper Reunion får du et brukernavn og en Licence Code. Ta vare på dette, du vil trenge det til installasjonen og om du seinere tar i bruk Reunion på en annen Mac.

Installasjon

Du må ha en Mac med OS X, versjon 10.7 eller nyere for å kjøre Reunion 12.

Fra et av nettstedene nevnt over laster du ned programmet som en zip-fil. Den legger seg i mappen «Nedlastinger». Unzip denne ved å dobbeltklikke på den. Den fulle, unzippede filen blir liggende i samme mappen.

Du vil nå kunne åpne programmet med ENGELSKE menyer etc

Hvis du bestiller norsk versjon skal du først laste ned den engelske versjonen. Start opp denne og se at alt er ok (Engelske menyer etc). Lukk deretter Reunion helt (Avslutt Reunion i menylinja).
– Last ned norsk språkfil
– Hold Ctrl-tasten nede mens du klikker 1 gang på filen. Da kommer det opp et vindu som –>
– Klikk på Åpne og følg instruksene som kommer på skjermen.
– Ferdig, start Reunion og du har fått NORSKE menyer etc.

Oppgradering / oppdatering

Om du bruker Reunion 10 eller Reunion 11 kan du oppgradere til Reunion 12. Framgangsmåten er den samme som beskrevet under installasjon over. Ved å åpne din gamle familiefil i Reunion 12 etter oppgradering vil du få spørsmål om å konvertere dataene til ny versjon, dette tar litt tid.

Oppdatering av versjon 12 skjer fra tid til annen. Nedlasting skjer på samme måte som ved installasjon. Husk at du må legge til norsk språkfil etter installasjon av oppdatert engelsk versjon.

Du kan sette Reunion til å varsle deg om nye oppdateringer. Fra Hjelp i menyen velger du Sjekk for oppdateringer og velg hvor hyppig du vil ha systemet til å sjekke på nederste linje