Sidemeny

Når vi åpner Reunion i Familie-vindu får vi opp dette skjermbildet. Til venstre ved den røde pila, ligger er felt som heter Sidemeny.

Om vi klikker på Personer, får vi fram en liste til høyre (blå pil) over alle personene vi har med i den familiefila vi jobber med.

Øverst kommer personer som er registrert uten navn eller mangler etternavn. Videre nedover kommer alle personer sortert etter det vi har registrert som etternavn.

For å kunne se flere opplysninger på lista velger vi å åpne lista i et eget vindu ved å klikke på symbolet ved den grønne pila.

Da vil vi få opp lista med fire kolonner som standard, Etternavn, For- og mellomnavn, Født Dato og Født Sted.

Dersom vi nå klikker på kolonnesymbolet ved den blå pila, vil vi kunne velge å legge til flere kolonner i den menyen som nå dukker opp. Den viser at vi bruker 5 kolonner (selv om selve lista bare inneholder 4). Vi klikker på det antall vi ønsker og her velger vi 8.