Mapper

Side for å definere hvor Reunion skal lete etter ulike filer

Det anbefales å bruke «Annen mappe» og lage seg en ryddig filstruktur på Dropbox. Da er det senere mulig å bruke ReunionTouch for iPhone og/eller iPad.

Dersom man ikke trenger ReunionTouch kan disse filene ligge hvor som helst, men det anbefaler at det regelmessig tas en eller annen form for backup av dem.

Eksempel på ryddig filstruktur

Tilbake til Innstillinger generelt