Fargeetiketter

Fargeetiketter kan brukes for å markere et bestemt utvalg fra familiefilen, se lista nedenfor.

For å legge inn ny fargetikett velger du Fargeetikett i sidemenyen. Trykk +-tegnet og aktiver ny farge. Her kan du også fjerne fargeetiketter om du vil.

Når du velger +-tegnet oppe til høyre får du opp ei liste du kan velge blant

Velg en av disse og du kan gjøre noen valg

Du kan velge mellom 12 ulike farger. En person kan ha flere fargeetiketter samtidig.

Fargeetikettene vises på personkortet, i sidemenyer og i lister

Minustegnet brukes for å fjerne en fargeetikett.

Bruk den blå haken til å definere hvilke grupper du vil se i personlista.

Til høyre vises hvor mange personer som er merket med fargeetiketten