Fargeetiketter

Fargeetiketter kan brukes for å markere et bestemt utvalg fra familiefilen, se lista nedenfor.

Velg en av disse og du kan gjøre noen valg

Du kan velge mellom 12 ulike farger. En person kan ha flere fargeetiketter samtidig.

Fargeetikettene vises på personkortet, i sidemenyer og i lister

For å legge inn ny fargetikett velger du Endre -> Fargeetikett i menyen. Trykk +-tegnet og aktiver ny farge. Her kan du også fjerne fargeetiketter om du vil.