Etternavnsporing

Ved høyreklikk inne i et av de fargede panelene i Familievinduet, altså der hvor det kan være et bilde av personen, kommer frem en meny og nederst i denne kan man velge Etternavnsporing. Da tas det utgangspunkt i den personen hvor man høyreklikket og man kan få vite hvilke etternavn alle anene har, eller alle etterkommere eller variasjoner i navnene.

Nytten av dette kan kanskje diskuteres, men det kan være en hjelp til å holde rede på familielinjene vhis det er hyppige navneendringer.