Endre

I menyvalget «Endre – Bokstaver» kan man gjøre endringer på hele databasen samtidig. Man kan for eksempel sette alle etternavn til å ha STORE BOKSTAVER. Hvis man etterpå ikke liker det er det ingen angre-knapp, men man må da gjøre en tilsvarende operasjon og sette alle etternavn til å ha Blandede bokstaver for eksempel.
Store bokstaver – KENNEDY
Små bokstaver – kennedy
Blandede bokstaver – Kennedy

Etternavn prefiks viser til navn som «Van Dyke» hvor Van er Prefiks. Dette valget endrer bare prefikset.
Store bokstaver – VAN Dyke
Små bokstaver – van Dyke
Blandede bokstaver – Van Dyke

Endre – Sorter vil bestemme hvordan rekkefølgen er i «Registrer person» bildet for Hendelser (se figur under). I prinsippet er det mulig å ha linjene (Født, Døpt etc) i en hvilken som helst rekkefølge og ulikt for ulike personer. Knappen «Sorter hendelser» vil sortere hendelser med dato etter økende dato, men da blir alle linjer uten dato satt nederst. Endre – Sorter gir deg en mulighet til å bestemme rekkefølgen av linjer også for de linjene som ikke har en dato samt at alle personer kan få lik rekkefølge.
Hendelsesmalen kan du redigere som du vil, legg til linjer med + tegnet og fjern med minus.

Endre – Direktelinjer uthevet er forklart HER.

Endre – Sett flagg gir deg muligheten til å sette eller fjerne flagg på alle eller en del av personene i databasen din. Dette er nok mest nyttig for å sette flagg på et utvalg personer og da er det viktig at du behersker å markere de riktige personene. Se HER for hvordan du bruker merking.
Når du har merket riktig gruppe personer kan du gi alle disse et flagg samtidig. Se mer om flagg her.

Hvis de forhåndsdefinerte plaggene ikke passer i din situasjon kan du definere nye selv. Menyen for flagg inneholder et valg for «Ny…» som lar deg definere et flagg som passer for deg.

Endre – Sett generell kilde gir deg mulighet til å sette en kilde inn for alle eller en gruppe personer. Kilden settes da inn som en Generell kilde, dvs en kilde som ikke gjelder en spesiell fødselsdato eller en enkelt opplysning, men er en mer generell kilde.
Figuren nedenfor viser de to kildetypene:
— Under Kildehenvisning finner vi hvor navnet «Edward Moore Kennedy» kommer fra, hvor det ble funnet. Det er en kilde bare om navnet.
— Under Generell kildehenvisninger finner vi de generelle kilde(ne) hvor mye informasjon kan finnes om personen. Dette sparer oss fra å gjenta samme kilde for hver opplysning vi legger inn, men det blir da en liten usikkerhet i om hver opplysning egentlig kommer fra denne kilden. Så det mest nøyaktige er utvilsomt å legge inn riktig kilde for hver inntastede opplysning.

Første skritt i å legge inn en generell kilde for mange personer er å markere de rette personene (alle eller et utvalg). Se her for merking. Man kan så enten
— dra inn en kilde fra sidepanelet Kilder eller
— trykke på den lille haken/v-en til venstre for der det står «Ingen» så vil man få opp en meny hvor man kan definere en ny kilde eller dra fra sidepanelet eller skrive kildenummeret hvis man husker det eller velge en av de nylig brukte kildene som er listet opp.
Man kan taste inn Detaljer i Detalj-feltet, hvis det er praktisk, sidetall i kilden eller liknende.

Endre – Nummerering gir deg en mulighet til å nummere personer etter visse systemer. Nummerering kan bli ganske forvirrende, så bruk det bare hvis du har et klart formål.

Reunion har sitt eget nummereringssystem som vi kjenner som Person-ID og Familie-ID. Første person som tastes inn får Person-ID nr 1, andre person blir nr 2 osv. Dette kan du ikke redigere. Det samme med Familie-ID, når to personer settes sammen til et par får de første Familie-ID nr 1 etc. Dette gir hver person og hvert par et unikt nummer som kan være nyttig for eksempel til å nummerere bilder.

Men de nummersystemene vi snakker om i dette avsnittet er annerledes. Først tas det utgangspunkt i en person, velg denne ved å plassere han/henne som hovedparet i Familievinduet. Finn så ut om du skal nummerere personens aner, etterkommere eller slektninger. Det er mulig å bruke flere samtidig.

La oss starte med nummerering av aner. Vi har valgt Joseph Patrick Kennedy og Rose Elisabeth Fitzgerald i Familievinduet. Vi ser at vi må velge en av dem og tar Joseph denne gangen. Figuren viser det enkleste eksempel på hvordan en slik nummerering vil bli for en fiktiv person John (Se under Eksempel i figuren). Alle får et «Anenummer» som øker med «avstand» til John.

Vi kan legge til to ting hvis vi vil, Brukerprefix og Generasjonsprefix. Brukerprefiks er en valgfri tekst som man selv velger som kommer før «Anenummeret». Generasjonsprefix er et tall som viser hvilken generasjon før John hver person tilhører, dette kommer helt først. Se figurene under.

Figuren under viser prinsippet med de ulike nummervariantene.

Hvor bruker man så disse numrene? Det enkleste er å bruke dialogboksen Nummereringsverktøy og der velge å plassere tallene i Familievinduet for hvert par i øvre vindu (med bildet) eller under bildefeltet (se nedenfor hvordan det blir).
Man kan også bruke Reunion-Valg-Familieoversikt og legge til feltet Nummerering /»Slektsnummer (Slektskap)» som vil gi samme effekt.

Man kan også inkludere disse numrene i rapporter og tavler ved å redigere på Oppsettet og inkludere Anenummer, Etterkommernummer og/eller Slektningsnummer.

Etterkommernummer og Slektningsnummer virker på samme måte som Anenummer og vil foreløpig ikke bli nærmere forklart her.