Bruk av Dropbox og iCloud

Dropbox er en skytjeneste der du kan lagre og dele dine data. Dersom du bruker Reunion fra flere Mac-er, eller ønsker å ta i bruk ReunionTouch for iPhone/iPad må du ha familiefila lagret i Dropbox eller i iCloud.

Etter at du har installert Reunion ligger programmet på din Mac under mappen «Programmer». Data du taster inn i programmet blir lagret i en «familyfile». Denne kan du legge hvor som helst, men det anbefales å legge den på Dropbox eller i iCloud, dersom du vil bruke flere Mac-er eller ReunionTouch. Familiefila vil da være tilgjengelig for lesing og registrering fra alle maskinene dine.

Reunion må være installert på hver av Mac-ene, og ReunionTouch på iPad/iPhone.

For å få det til å fungere ned Dropbox må du ha en konto hos Dropbox.com. Når du registrerer deg der blir det laget en mappe på din harddisk som heter «Dropbox». Her kan du ha inntil 2 GB data gratis, det kan utvides til 2000 GB for $10 i måneden. Dropbox må installeres på hver Mac og på iPad/iPhone.

For Reunion lager du en ny mappe i Dropbox. Den kan f.eks. hete «Reunion_MittNavn». Legg «family-filen» dit, pluss det du måtte ha av bilder som du ønsker skal importeres. Alt som legges i Reunion-mappen vil kopieres opp til Dropbox-skyen i bakgrunnen når din datamaskin har tid. Det kan da sees fra alle Mac/iPad/iPhone som du har uansett hvor du er, så lenge du har nettilgang.

Det som legges i Dropbox eller iCloud synkroniseres med det som legges inn på den enkelte maskin via internett. Dette kan by på noen problemer om du legger inn data på en maskin når du ikke har nettforbindelse. Synkronisering vil da skje når du igjen har en forbindelse. For å unngå problemer:

  • Avslutt Reunion på en Mac før du åpner Reunion på en annen Mac.
  • Vent med å åpne Reunion på en Mac til Dropbox er ferdig med å synkronisere.

Dropboxikonet vil se ut som til høyre når det synkroniseres

Om du bruker en Mac uten å ha nettforbindelse, vent med å stenge til Dropbox har synkronisert ferdig før du avslutter Reunion.

Bruker du iCloud må du på samme måte ha laget en mappe der familiefila plasseres.

Dersom du prøver å åpne Reunion på en Mac uten å ha avsluttet på en annen vil Reunion si i fra. Fortsetter du med å åpne vil Reunion bli stengt på den første maskinen.

Dersom det blir konflikter med synkronisering sier Reunion også i fra og du må velge hvilken versjon av familiefilen du vil beholde.

ReunionTouch for iPad/iPhone kan brukes samtidig som Reunion kjører på en Mac. Synkronisering skjer fortløpende så lenge det er nettforbindelse. ReunionTouch kan settes opp slik at det synkroniserer over 4G-nettet når det ikke er wifi-forbindelse.