Valg – Datoer

Format: Velg det datoformat du ønsker. For noen av valgene kan du også velge hvordan mellomrommet mellom tall/tekst skal være

Rimelighetskontroll: Dette muliggjør at du får et varsel om at en alder ser mistenksom ut (en person ble født etter sin død f.eks.) Ofte kan tastefeil lukes ut på denne måten.

På/Av: På betyr at de avhukede valg skal trigge en varsel.

Advar når: Velg hvilke opplysninger i listen som skal trigge en advarsel (en advarsel kan godt ignoreres hvis inntastede data er riktige).

Vis liste med sannsynlighet: Liste vises med de varsler som finnes (se eksempel i neste figur). Merk at du i listen kan velge å ignorere noen av disse varslene, kanskje mest aktuelt for barn født før ekteskap.
Tøm alle ignorerte avkryssings bokser vil nullstille listen slik at alle varsler vises igjen.

Legg sannsynlighet til nåværende familievindu viser et felt i vinduet kalt «Datakontroll». Hvis det er en advarsel så vil den vises i rødt. Du kan også velge Datakontroll som en parameter for alle personer i Valg – Familieoversikt

Eksempel på den listen som kommer opp ved valg av «Vis liste med sannsynlighet»Ulike datoformater, merk at omtrentlige datoer også kan angis

Tilbake til Innstillinger generelt