Bruk av steder og kart

Vi skal se på hvordan vi legger inn steder, hvordan vi retter opp feil og hvordan vi kan se stedene vi har registrert på et kart.

Vi starter med å åpne Hendelser for en person. Ved den røde pila ser vi det som er registrert av steder. Ved den grønne pila, i sidemenyen, kan vi se alle stedene vi har registrert i hele familiefila vår, vist som en alfabetisk ordnet liste.

Hva skal vi ha med?
Om det er snakk om et sted knyttet til en gård eller plass, bør vi ha med plassen, gårdsnavn, kirkesogn, kommune, fylke, land. Er det en gateadresse, tar vi med gateadressen, kirkesogn, by , fylke, land. Stedsangivelser som ikke er bosteder, men for eksempel et sted der en er døpt, begravet mm. får en noe kortere form.

Gjennom skiftende tider har det vært mange forandringer prestegjeld, sogn og herred i Norge. For å finne fram i dette, kan en få litt hjelp på noen linker en finner på slekt og Data sine sider. http://www.disnorge.no/cms/kart.html . Slekt og Data har også gitt ut et hefte som gir en god oversikt; «Herred, prestegjeld og sogn i Norge – med forandring gjennom tidene».

Vi bruker en normert skrivemåte for stedene, altså dagens skrivemåte. Dersom vi vil nedtegne den gamle skrivemåten, kan vi gjøre det i notatfeltet (memofeltet) til hendelsen. Der kan vi også ta med detaljer som gård og bruksnummer, gravfeltnummer og andre detaljer vi vil ta vare på.

Finne stedene på kartet
Når vi har registrert et sted, kan vi med det samme gøre dette stedet tilgjengelig på kart.

*Vi markerer det stedet vi ønsker å finne på kartet (grønn pil)
* Så trykker vi på Geo (blå pil) og så videre på Hent
* Ved den røde pila er det registret det samme stedet som ved den grønne, Hageveien 18, men med en skrivefeil, Hageveien. Retting av steder kommer vi tilbake til.

Det dukker opp en ny rute med kart. Stedet er markert med et rødt merke. Trykk «Hent koordinater». I sidemenyen og under Hendelser vil stedet få en blå hake.
Når en har registrert geokoordinater på alle sted for en person, så kan vi hente ut et kart for denne personen.

Vi går tilbake til familievisning, trykker på den lille haka oppe til høyre ved personen, og så på Marker på kart alle steder for denne personen.

Vi ser nå på kartet alle steder der vi har registrert data med stedsangivelse med koordinater for denne personen.

Men hva om vi har registrert feil?
Vi kan ha feil skrivemåte, ufullstendig stedsangivelse eller to stedsnavn skrevet ulikt. Sidemenyen kan vise en liste over alle steder du har i familiefila. Den er en nyttig oversikt for å se over og å korrigere stedsnavn. 

Her, ved den blå pila, ser du et eksempel på en ufullstendig stedsangivelse.
Om jeg nå dobbeltklikker på Maridalsveien 174, får jeg opp et nytt felt øverst på siden.

Nå kan jeg gå inn feltet og tilføye by, kirkesogn og land. 

Så hender at en har utgaver av samme stedene er korrekt, hvorav det ene er korrekt og det andre har en skrivefeil eller noe annet feil som her med feil kommune.

Klikk og ta tak i det som er feil (her Strømmen) og dra det over det som er korrekt (Skedsmo). Du får da igjen ruta øverst på siden med et spørsmål om du vil endre eller om du anger. Trykk så endre.