Materialet fra møtet 7.desember

På møtet 7.desember ble temaene «Bilder» og «Rette opp feil» gjennomgått. Dette ble tatt opp i utvidet form på møtet 11.januar også og du finner de utvidede presentasjonene under dette nyhetsoppslaget.

Presentasjonen av 3 samtidige barnekull finner du her: