Møtene er avlyst inntil videre

På grunn av smittesituasjonen er det planlagte møtet 8.oktober avlyst.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om neste møte når situasjonen har endret seg til det bedre.