Alle møter er inntil videre avlyst

Alle møter er inntil videre avlyst pga koronaviruset.

Dette begrunnes i:

  • den generelle situasjonen med Koronavirus,
  • trangt møtelokale med dårlig ventilasjon,
  • brukerstøtte mot liten laptop skjerm medfører ofte at man må sitte veldig nærme hverandre
  • mange potensielle møtedeltakere som kan være i risikogruppen
  • samt at møtet ikke er veldig viktig samfunnsmessig.

Vi håper at våre møter på høsten 2020 skal gjennomføres som planlagt, men vi vil selvsagt se an situasjonen.