Nettside for norske Reunionbrukere er på lufta

Nettsiden er nå oppe i første versjon. Arbeidet er gjort som et dugnadsarbeid av Reunionbrukere med utspring i Slekt og Data Oslo/Akershus.

Intensjonen er at her skal alle kunne få kunnskap om systemet og kunne legge fram Reunion-spørsmål for andre brukere. I sum bør vi alle kunne få mer ut av Reunion.

Materialet vil bli endret og utvidet etterhvert som vi ser behov.

Møter i Reuniongruppa i Oslo/Akershus vil bli annonsert her. Dersom det er andre grupper rundt i landet som ønsker å få inn innlegg/annonsere møter osv så skriv til kontakt@reunion.no.